Ansvarsfraskrivelse

Webstedet for Aviko B.V. har udelukkende som formål at give generelle oplysninger om vores produkter og tjenester. Alle forklaringer og råd på Avikos websted er udelukkende generelle, og skal ikke betragtes som forklaringer eller råd vedrørende specifikke situationer eller problemer. Selv om der er taget den største omhu under udarbejdelsen af oplysningerne på Avikos websted, og Aviko B.V. bestræber sig på at give oplysninger, der er så komplette som muligt, kan Aviko B.V. ikke garantere, at disse oplysninger er og/eller forbliver korrekte. Informationerne opdateres regelmæssigt, og Aviko forbeholder sig ret til at foretage ændringer til enhver tid med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel.

Besøgende på webstedet for Aviko B.V. kan derfor ikke gøre nogen krav gældende på grundlag af oplysninger offentliggjort på dette websted. Aviko B.V. kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle skader, der enten direkte eller indirekte kan resultere fra brugen af dette websted, eller fra den manglende evne til at bruge oplysninger offentliggjort af Aviko B.V. på webstedet. Ingen del af webstedet må gengives, lagres i en automatisk database og/eller gøres offentligt tilgængeligt i nogen form eller på nogen måde, hvad enten det er elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Aviko B.V.

Selv om Aviko B.V. bestræber sig på at sikre, at webstedet altid er tilgængeligt, kan Aviko B.V. ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, uanset deres form, som følge af, at webstedet er utilgængeligt, uanset grund, tidspunkt og varighed. Webstedet kan blive lukket ned midlertidigt eller permanent uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver, der går ind på webstedet for Aviko B.V., anses for at have accepteret betingelserne som anført ovenfor.