Nyheder

  • crop update 4

Opdatering kartoffel afgrøde

Publiceret den 06/07/2016

Nu hvor der er 5 uger til midten af juli, har vi nået det punkt, hvor vi skifter til en ny afgrøde. Når det er sagt, så er vi nu på vej ind i de sidste spændende uger af vækstsæsonen 2015. Foråret 2016 har været koldt og regnfuldt. Disse forhold har ført til forsinket plantning og sen udvikling af den tidlige afgrøde og de vigtigste afgrødesorter.

Da temperaturerne steg i den sidste uge i maj, så det ud til at væksten steg en smule. Men de gennemsnitligt lavere temperaturer midt i juni og det voldsomme lokale nedbør understøttede ikke den ønskede udvikling fremover. Toppene på de tidlige sorter er fine. Med tørrere forhold og mere solskin i de kommende uger mener vi stadig, at skiftet til afgrøden for 2016 i anden halvdel af juli er muligt.

Hvert år i maj/juni offentliggøres de første prognoser for EU-5-arealerne fra de nationale statistikmyndigheder. Baseret på de aktuelt tilgængelige tal vil EU-5-arealerne for 2016 forøges med næsten 4 % sammenlignet med sidste år, og den største udvidelse vil ske i Belgien (med en øgning på cirka 10 %). Når vi ganger det estimerede areal for 2016 med det gennemsnitlige udbytte per hektar for EU-5-arealer over de sidste 10 år, vil den samlede EU-5-produktion blive 500.000 tons større end sidste års produktion.

Vejrforholdene fra starttidspunktet for den nye afgrøde til i dag - med voldsomme regionale oversvømmelser og alvorlige skader på afgrøden lokalt - har givet en jordstruktur i markerne, som ikke understøtter de indledende forventninger til, at dette års afgrøde/areal-produktion ville overstige gennemsnittet for EU for de sidste 10 år.
Siden vi ved, at forarbejdningskapaciteten i EU-5 forøges betydeligt, er det ikke sandsynligt, at de udvidede EU-5-arealer vil føre til overproduktion. En stigning i mængden af afgrøder må anses som værende nødvendig for at kunne leve op til den voksende globale efterspørgsel efter kartofler.  

Crop UpdateCrop Update 1

Aviko Potato - juni 2016