Nyheder

  • CN middle

Opdatering om kartoffelhøsten

Publiceret den 07/09/2016

Det er altid en spændende begivenhed, når vi går fra den gamle kartoffelsæson til den nye. Er beholdningen stor nok til at slå til, indtil det første hold nye kartofler er i hus, eller vil de nye kartofler være tilgængelige, før den gamle høst er forarbejdet og afsat?

I år stod vi ved omstillingen fra den gamle til den nye høst over for en anspændt markedssituation. På grund af kolde og våde forhold i foråret udviklede den nye afgrøde sig sent. Den stigende globale efterspørgsel på frosne kartoffelprodukter udfordrede forarbejdningsvirksomheder til udnytte deres produktionskapacitet fuldt ud.

I slutningen af maj/starten af juni løb især de belgiske forarbejdningsvirksomheder tør for deres gamle høstkontrakter, og deres efterspørgsel satte kartoffelpriserne i vejret på det frie hollandske marked.

Disse våde forhold påvirkede kartoflernes kvalitet. I de tidlige sorter ses både indre misfarvning og vækstsprækker. Tørstofferne er dog bedre end forventet i betragtning af de våde omstændigheder, som vi har haft over de sidste måneder. Våd jordbund forårsagede underudviklede rodnet i afgrøderne.

De subtropiske temperaturer i den sidste uge af august har udløst endnu et angreb på afgrødernes levedygtighed. Futures markedet for april 2017 reagerede på denne udvikling ved i dag at vise en sæsonrekord på 200 € pr. ton.

Vejrforholdene i første halvdel af september kommer til at have afgørende betydning for afgrødernes modning samt for udbyttet pr. hektar. Højere temperaturer og tørke kan medføre en tidlig nedbrydning af bladværk samt et udbytte, der ligger under gennemsnittet.

De langt fra ideelle vækstbetingelser i løbet af vækstsæsonen får indflydelse på kartoflernes kvalitet. Procentdelen af rodknolde med skimmelsvamp eller indre misfarvning, vækstsprækker, grønne pletter (hos knolde, der er blevet udsat for sollys pga. nedskyllede tuer) og uregelmæssige faconer kommer til at ligge over gennemsnittet.

Produktionsåret 2016 kommer ikke til at være en sæson med højt udbytte og høj kvalitet.

Aviko Potato